Svenska elever - Skolor
Wide 1246 netherlandsaustria 2015 staff sharingworkexperiences

Utbytesår

Svenska studenter utvecklas och lär sig om sig själva

Likväl som YFU tar emot studenter från hela världen så åker ca 80 svenska studenter med YFU på utbytesår. Vårt mål är inte att så många studenter som möjligt ska åka iväg utan vi vill att kvalitén ska vara i fokus. En del för att uppnå detta är våra intervjuer som blivande utbytesstudenter får genomgå, detta så att de åker på utbytesår av rätta anledningar och är tillräckligt motiverade. Vi är 100% ärliga med vad ett utbytesår kan innebära, så att studenten inte har fel förväntningar. För att kunna bidra till en fredligare värld genom interkulturell förståelse så behöver utbytesstudenter stöd innan, under och efter deras utbytesår för att de ska kunna hantera nya situationer i en ny kultur. I våra utbytesår är det inkluderat att gå ett förberedelseläger, gå på träffar under året och väl hemma bearbeta sitt utbytesår under ett hemkomstläger. Detta för att vi vill erbjuda verktyg som behövs för en positiv interkulturell förståelse och hantera sin personliga utveckling. När studenterna kommer hem blir de en stor tillgång för skolan, många är mer motiverade för skolarbete, erfarenhet från skolgång i ett annat land, unika språkkunskaper och förståelse för den svenska kulturen och integrerad i en ny kultur.

Wide 1214 netherlands 2015 stud schooloutdoorportrait

Vi lever i en era av snabb utveckling och förändring, där vår vardag och framtid blir allt mer global.

Demografin i dagens samhälle förändras och dagens unga behöver förberedas för en värld där mångfald är normen, kunna hantera komplexiteten med mångkultur, samt förstå samspelet mellan de lokala, nationella och globala. Allt från möten med olika kulturer i klassrummet till den framtida arbetsmarknaden. Våra framtida ledare behöver hantera globaliseringen, den digitala revolutionen, invandring, och klimatförändringar. De kommer också verka i en era där ekonomi, kommunikation, säkerhet, kulturell identitet, medborgarskap och miljö, kommer vara allt mer kopplat till global påverkan och lösningar. Att de förstår och effektivt kan delta i den värld som utvecklas kräver nya kunskaper och kompetenser.

De kompetenser som krävs innebär bland annat att kunna analysera globala och interkulturella utmaningar från flera olika perspektiv, att förstå hur olikheter påverkar uppfattningar, fördomar och bilden av sig själv och andra. Att engagera sig i öppna, lämpliga och effektiva interaktioner med personer från olika bakgrund, med en tro på gemensam respekt för mänskliga rättigheter och
värdighet.
En person med global kompetens tar sin kunskap, förståelse, färdigheter, attityder och värderingar för att arbeta med andra för att lösa globalt relevanta problem och att förbättra den kollektiva välbefinnande för nuvarande och framtida generationer. Ungdomar som utvecklar globala kompetenser är bättre rustade att bygga mer rättvis, fredlig, inkluderande och hållbara samhällen genom vad de bestämmer och vad de gör.

"Interkulturellt utbyte bidrar till att öka den globala förståelse genom att studenten lär sig att uppskatta andra kulturer och seder, vilket i sin tur ger ökad tolerans, minskat våld och bidrar till att eliminera stereotyper."

Youth for Understanding är en av de äldsta utbytesorganisationerna i världen och finns i närmare 55 olika länder så möjligheterna för utbyte är många.

I Sverige har vi arbetat i 55 år med utbyten mellan olika kulturer och har idag stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar i internationella miljöer. Vi är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att ungdomar ska få möjligheten att utvecklas och stärkas som individer genom utbyte på olika sätt.