Bjud in Världen - Skolor
Wide 1111 netherlands 2015 stud schoolcanteen

Bjud in Världen

Du och dina kollegor kan öppna er skola för en ung person (eller flera) från ett annat land och ger henne/honom chansen att lära sig ett nytt språk (svenska) och få en djup förståelse för kulturen i Sverige.

Ni kan tillsammans ge en nyfiken ung människa chansen att få fler vänner, möta nya utmaningar och få erfarenheter för livet. Samtidigt får ni själva möjlighet att ta del av en annan del av världen, som i olika perioder kan passa hur bra som helst i undervisningen och stärker och utvecklar era egna elever.

Gör så här:
  1. Bestäm er för att ta emot en eller fler utbytesstudenter
  2. Kontakta vår skolsamordnare, ring: 08 650 50 25 eller maila info@yfu.se
  3. Ta emot studenten på er skola

Vad innebär det att ta emot en utbytesstuden?

Studenten kommer hit för att lära sig svenska, gå i en svensk gymnasieklass och för att bli en del av vardagen i en svensk familj. Skolan får ingen skolpeng för utbytesstudenter enligt beslut i Sveriges Riksdag. I den här frågan jobbar YFU i grunden för en annan typ av lösning, då vi tycker att kulturella utbyten mellan länder är viktiga. De faktiska kostnader som skolan står för:

  • Skolmat: de flesta skolor står för skolmaten för studenten
  • Busskort: de flesta skolor står för busskort om det är nödvändigt för att studenten ska ta sig till och från skolan. Om skolan inte har möjlighet till det, står studenten för upp till 500 kronor per månad. Överskridande belopp står YFU för.
  • Lärarens tid för en extra elev
  • Närvaro: Det är bra att hålla närvarorapport och höra av sig till värdfamiljen om studenten ej har närvarat. Det är även viktigt att tydliggöra för studenten att t.ex. en idrottsdag eller temadag även är en vanlig skoldag. Alla våra utbytesstudenter vet att det är obligatorisk skolgång.
  • Betyg: Det är självklart ovärderligt om skolan har möjlighet att skriva ett intyg till utbytesstudenten. YFU ställer dock inga krav på att skolan sätter betyg.
  • Svenskundervisning: De flesta skolor erbjuder särskild svenskundervisning för utbytesstudenter. Eftersom kunskaper i svenska är betydande för studierna på gymnasiet är det särskilt önskvärt att anpassad svenskundervisning finns att tillgå (2 - 5h/vecka) under det första halvåret. Om det inte är möjligt på er skola ber vi er meddela oss, så kan vi tipsa studenten om andra sätt att träna sin svenska på. Notera dock att YFU inte har möjlighet att betala för svenskkurser vare sig under eller utanför skoltid. Alla YFU:s ungdomar studerar svenska redan i hemlandet genom en självstudiekurs.
Wide 1143 netherlands 2015 volunteerpetra coaching

Klasskamraterna utvecklas och lär sig som sig själva

I en ökad globaliserad värld vill YFU verka för en ökad interkulturell förståelse. Genom att ta emot en utbytesstudent så bidrar det till att skolans elever får en djupare förståelse för andra kulturer likväl som sig egen. Utbytesstudenter är tydligt en del i skolans program för internationalisering. I de cirka 70 skolorna som tar emot elever skapas en internationell anda, vilket gynnar eleverna på skolan och inspirerar dessa att själva upptäcka världen och skaffa internationella kontaktnät. Utbytesstudenterna som kommer till Sverige på ett utbytesår är motiverade och jobbar intensivt för att bli en del av kulturen, samhället och skolan och deltar i skolan som en svensk student. Samtidigt delar de med sig av sina erfarenheter och hjälper gärna de svenska eleverna med exempelvis språkundervisning i engelska, spanska, tyska eller franska beroende på var de kommer ifrån. Utbytesstudenterna är en stor resurs för undervisningen tänk er: en amerikansk student som berättar om det amerikanska statsskicket eller en sydkoreansk student som berättar om studieteknik och studiekultur.

Tips för att undervisningen ska flyta på

Det är alltid lite kul och hjälper om studenten kan få en skolfadder, eller flera olika skolfaddrar i klassen som byter under året. Varje student har utöver det en lokal YFU-kontakt som stöd under hela året.

Schema: utbytesstudenten ska följa en ”normal” skolgång och ha ett liknande schema som sina klasskamrater. Vår erfarenhet genom åren är att det dock är bättre om det är ett så fullt schema som möjligt, inte alltför många håltimmar. Olika kurser med alltför många olika klasser blir också oftast förvirrande.
Under lektionstid: undervisningen sker på svenska, men det kan vara svårt för många att hänga med i början utan stödinstruktioner på engelska. Om möjligt hitta en engelsk bok från biblioteket som handlar om ungefär samma ämne. I flera andra länder är undervisningen inte lika självständig som i Sverige vilket gör att många studenter därför inte är vana vid större självständiga skriftliga arbeten. Stora arbeten kan vara svåra att skriva på svenska, föreslå att skriva dem på engelska istället.

"Att se hur mycket klasskamraterna kan lära sig av utbytesstudenten men även som lärare som berikar det undervisningen. Klasskamraterna tränar verkligen sin empatiska förmåga och att kommunicera över språkgränsen. Det är skönt som lärare att veta att man inte behöver sätta betyg på utbytesstudenten. Det gör åtagandet mer lustfyllt och mindre betungande. Förra året hade vi en elev från Schweiz som hade kommit längre i sina matematikkunskaper och hjälpte då till på lektionen och förklarade olika delar för sina klasskamrater."

YFU en icke-kommersiell utbytesorganisation

Youth for Understanding (YFU) är en av de äldsta utbytesorganisationerna i Sverige och i världen och finns i närmare 55 olika länder så möjligheterna för utbyte är många.

I Sverige har vi arbetat i 55 år med utbyten mellan olika kulturer och har idag stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar i internationella miljöer. Vi är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att ungdomar ska få möjligheten att utvecklas och stärkas som individer genom utbyte på olika sätt.